Neuro Habits in het onderwijs

Wij helpen onderwijsinstellingen om leerlingen autodidactische vaardigheden en goede leergewoonten aan te leren, zoals plannen, concentreren en reflecteren.

Onze expertises

Geit-Plannen

Leerlingen vinden het moeilijk om zelfstandig een plan op te stellen en hieraan vast te houden. Dit resulteert in bingeleren: het stampen van informatie, één dag voor een toets. Bingeleren is problematisch, omdat informatie niet in het langetermijngeheugen wordt opgeslagen. Wij geven praktische tips om van bingeleren naar gefaseerd leren (leren in kleine stapjes) te gaan.   

Geit-aandacht-concentratie-1

Leerlingen hebben moeite met concentreren, omdat ze gevoeliger zijn voor onmiddellijke beloningen (zoals smartphones) dan voor toekomstige beloningen (zoals het kunnen spreken van een taal). Wij laten zien hoe aandacht en concentratie werken in het brein, hoe je aandacht en concentratie kunt stimuleren en wat je leerlingen kunt meegeven om zelfstandig te leren concentreren.

Geit-Leefstijlinterventie

In de kern zijn scholen bezig met het veranderen en stimuleren van gedrag van leerlingen. Het verbeteren van gedrag is onze specialiteit. Wij hebben een gereedschapskist met wetenschappelijk onderbouwde gedragsveranderingstheorieën en laten zien uit hoe je die in kunt zetten in het klaslokaal. Ook hebben we een eigen 7-STAPPEN-model ontwikkeld om gewoontes te vormen en te doorbreken.

Geit-reflecteren

Leerlingen reflecteren onvoldoende op hun eigen gedrag, waardoor problemen met plannen en concentreren (ondanks beloftes) aanhouden. Scholen doen hun best om leerlingen te helpen met het aanleren van reflectievaardigheden, maar het gebeurt nog te sporadisch en vrijblijvend. Wij leggen uit hoe je leerlingen op een regelmatige basis zelfstandig kunt leren reflecteren. We hebben hier ook een eigen tool voor ontwikkeld (zie Zelfi).

Geit-School

Leerlingen vinden het nog moeilijk om effectief te leren. Ze lezen lange teksten herhaaldelijk, maken geen goed onderscheid tussen hoofd- en bijzaken bij het markeren of vatten inefficiënt samen. Wij kregen zelf pas op de universiteit uitgelegd hoe je effectief en wetenschappelijk onderbouwd kunt leren. We hebben een gereedschapskist aan effectieve leertools die we graag delen.

Geit-Plannen

Onderzoeken laten zien dat leerlingen gemiddeld 85 keer per dag op hun telefoon kijken en dat leerlingen tot wel 15 punten lager scoren op een IQ test wanneer hun telefoon binnen handbereik ligt. Zelfs 70% van de leerlingen geeft aan dat ze hun smartphonegebruik niet onder controle hebben. Dat komt omdat apps vol zitten met neuropsychologische trucjes om de gebruiker verslaafd te maken aan de app. Wij laten zie hoe die trucjes werken, hoe leerlingen zich er beter tegen kunnen wapenen en hoe scholen verantwoord met smartphonegebruik om kunnen gaan.

Geit-concenteren

Studiestof moet uiteindelijk langdurig in het brein worden opgeslagen en niet een week na de laatste toets alweer verdwijnen. Wij leggen uit hoe het geheugen werkt, wat wetenschappelijk bewezen methoden zijn om informatie langdurig in het brein op te slaan en welke leertechnieken daar het best bij aansluiten.

Geit-Van-cijfers-naar-gedrag

Leerlingen leren vaak vooral voor een cijfer en in mindere mate voor het onder de knie krijgen van een vaardigheid. Cijfers zorgen zo voor oppervlakkig leren (kort leren voor de toets), stress en extrinsieke motivatie. Steeds meer scholen raken bewust van dit probleem en ‘formatief toetsen’ is een hot topic. Maar er zijn andere mogelijkheden, zoals inzetten op het meten van het leerproces in plaats van het meten van de resultaten van het leerproces.

Geit-puberbrein

Het puberbrein is nog volop in ontwikkeling. Elke docent kent inmiddels breinplaatjes die laten zien dat de ‘prefrontale cortex’ nog volop in ontwikkeling is. Maar uit deze plaatjes worden vaak de verkeerde conclusies getrokken. Wij leggen uit wat je wél mag concluderen over het puberbrein en wat het puberbrein je kan vertellen over hoe je het onderwijs het best kunt richten.

Geit-organiseren & prioriteren

We leven in een technologische maatschappij waarin er steeds meer informatie op ons wordt gevuurd. Het niet goed kunnen verzamelen, prioriteren, plannen en verwerken van die informatie leidt tot stress. Ook bij veel volwassenen nog. Het is daarom belangrijk om deze vaardigheden al vroeg bij leerlingen te trainen. 

Geit-game

Docenten vragen zich vaak of hoe ze leerlingen moeten motiveren voor een onderwerp. De gameindustrie is daar al tientallen jaren mee bezig. Het is dus nuttig om bewezen effectieve motivatievormen daarvan te lenen. Gamification gaat om het gebruiken van de elementen uit spellen in het onderwijs. Deze technieken helpen om leerlingen te motiveren, maar het kan ook helpen om leerlingen inzicht te geven in het eigen leerproces. Wij leggen uit hoe je deze didactische aanpak kunt inzetten voor een effectief leerrendement.

Onze aanpakmogelijkheden

Verandertrajecten

Verandertrajecten hebben als doel om een verandering door te voeren bij een (gedeelte van een) organisatie. Dit zijn vaak langetermijnprojecten (bijv. ziekteverzuim door stress met 50% verminderen).

Workshops

Tijdens workshops gaat een van onze psychologen op een interactieve manier met een groep aan de slag om kennis en vaardigheden over te brengen.

Lezingen

Tijdens lezingen brengt een van onze psychologen informatie over op een grote groep mensen.

Reflectie app

Samen met de Universiteit van Amsterdam hebben we een app ontwikkeld waarmee je leert reflecteren op je eigen gedrag. Dit is handig voor leerlingen/studenten, maar ook voor het zelf-monitoren van werknemers.

Dit zijn een aantal voorbeelden van onze aanpakmogelijkheden, maar we hebben er nog veel meer.

Wat onze klanten over ons zeggen

Zo kan het er uitzien als wij langskomen